Edities

kohlercoverKurt Köhler
Verzameld proza (2011)

Kurt Köhler geldt al jaren als een van de meest verrassende Geheimtipps van de Nederlandstalige literatuur. Zijn twee wonderlijke romans doen zo exotisch aan, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat achter het pseudoniem Köhler de Antwerpenaar Stan Soetewey (1907-1945) schuilgaat.

Köhlers roman Vade mecum voor de jonge zelfmoordenaar verscheen in 1934 – om vrijwel meteen weer uit de literatuurgeschiedenis te verdwijnen. Een jaar eerder was hetzelfde gebeurd met zijn enige andere roman, Baltazar Krull’s hart zingt maneschijn. De teksten waren uiterst onconventioneel, en bijna iedereen dacht dat de auteur wel een epigoon moest zijn van de grote literatuurvernieuwer Paul van Ostaijen. Ten onrechte raakten Kurt Köhler en zijn boeken (bijna) in de vergetelheid.

Met deze editie van Köhlers verzameld proza willen Matthijs de Ridder en Liesbeth Vantorre samen met het Letterenhuis en Uitgeverij ASP een bijna vergeten oeuvre herwaarderen. In zijn nawoord laat De Ridder ook zien hoe het werk van Köhler functioneerde in de context van de Vlaamse literatuur van de politiek woelige jaren twintig en dertig. Köhler dweepte namelijk met steeds radicalere verbeeldingen van een vrij en uiteindelijk zelfs zelfstandig Vlaanderen. Dat hij zijn vingers aan de collaboratie zou branden was nog niet helemaal uit zijn romans af te leiden, maar De Ridder maakt duidelijk dat deze avontuurlijke en ontwrichtende romans voortkomen uit de ideologische verwarring van het interbellum.

Bestellen kan hier.

 

 

burssensGaston Burssens
Alles is mogelijk in een gedicht, verzamelde verzen 1914-1965 (2005)

Gaston Burssens (1896-1965) is een van de eigenzinnigste dichters die het Nederlandse taalgebied ooit heeft gekend. Alhoewel hij zijn leven lang in de schaduw heeft gestaan van zijn boezemvriend Paul van Ostaijen, bezat zijn poëzie een geheel eigen toon. Burssens schreef met een grote ongedwongenheid en had een voorliefde voor woordspel. Ook het experiment lag hem na aan het hart. Burssens bleef dat experiment altijd trouw, aanvankelijk als revolutionair expressionist, in zijn latere jaren als dichter van zogenaamde experimentele belijdenislyriek.

Met Alles is mogelijk in een gedicht verschijnt voor het eerst een echt volledige uitgave van het werk van Burssens in een fraaie editie. Deze Verzamelde verzen 1914-1965 bevat niet alleen alle bundels, ook alle verspreid gepubliceerde, maar ongebundeld gebleven gedichten zijn opgenomen. Bovendien worden hier in primeur de ongepubliceerde gedichten uit Burssens’ nalatenschap afgedrukt.

Matthijs de Ridder tekende voor deze editie. Hij schreef bovendien een uitgebreid en informatief nawoord, onder de titel ‘Weg met Gaston Burssens! (gaston burssens is een potvis) Leve Gaston Burssens!’, over Burssens’ activistische poëtica. De dichter komt in dit nawoord naar voren als een Vlaamse literaire revolutionair en een onverbeterlijke nonconformist.

Bestellen kan hier.