Boeken

fullsizerender

Aan Borms
Bekroond met de Prix Auguste Teirlinck (Académie Royale de Belgique)

‘Aan Borms’ is het beruchtste gedicht dat Willem Elsschot ooit schreef. Jarenlang heeft men erover gediscussieerd wat de toch openlijk ‘linkse’ Antwerpse schrijver bezield kon hebben om deze collaborateur met een gedicht te eren. Matthijs de Ridder zette zijn tanden in deze kwestie. Hij ontrafelde niet alleen de achtergronden bij dit gedicht, maar ontdekte ook politieke uitgangspunten bij een veel groter deel van Elsschots oeuvre.

Zelfs de veelbesproken romans Lijmen en Tsjip krijgen zo een heel andere, veel politiekere betekenis. Aan Borms is daarom niet alleen een reconstructie van het ontstaan van het buitenbeentje in Elsschots oeuvre, maar ook een politieke revaluatie van enkele van zijn meest gelezen romans. Een spannende zoektocht door het werk van een van de prominentste schrijvers van Vlaanderen.

Bestellen kan hier.

 

ouverture

Ouverture 1912
Bekroond met de Prix Baron de Saint Genois (Académie Royale de Belgique)

Op 11 augustus 1912 werd Hendrik Conscience op grootse wijze herdacht. Naar schatting 200.000 mensen kwamen die dag naar Antwerpen om eer te bewijzen aan de man die zijn volk heeft leren lezen. Maar hoe geletterd dit volk ondertussen ook was geworden, het was deze mensen niet alleen om literatuur te doen. In de marge van de Conscienceherdenking werd een maatschappelijke en culturele discussie gevoerd, die zou leiden tot een polarisering binnen en een voorzichtige radicalisering van de Vlaamse Beweging.

Ouverture 1912 vertelt het verhaal van een bijna vergeten jaar in de Vlaamse literatuurgeschiedenis, waarin bekende en veel minder bekende schrijvers hardop nadachten over de toekomst van ‘Vlaanderen’. De erfenis van Conscience, maar ook die van Gezelle, Rodenbach en zelfs Richard Wagner, werd heroverwogen. De opstandige geschriften van Vermeylen werden tegen het licht gehouden en er werd gezocht naar ‘de nieuwe mensch’. Dat gebeurde niet alleen in discussies en pamfletten, maar ook in romans, gedichten en toneelstukken, die tot dusver vrijwel onbestudeerd zijn gebleven.

Ouverture 1912 vormt zo een verrassende geschiedenis van een literatuur in beweging, waarin behalve door grote figuren als Vermeylen, De Mont en Van de Woestijne de aandacht wordt opgeëist door schrijvers als René de Clercq, André de Ridder en de totaal vergeten vooroorlogse literatuurvernieuwer M.B. Ledegouwer.

Bestellen kan via deze link.

trustcover

De trust der vaderlandsliefde
(Geert Buelens, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck, red.)

Grote woorden kenmerken de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Ook lang geleden gingen Verraad- en Kaakslag-kreten heen en weer tijdens meetings, op affiches en in talrijke pamfletten, kranten en in de literatuur.Grote en kleine schrijvers engageerden zich, schreven voor bladen en behandelden deze kwesties in hun literaire werk. In verschillende afleveringen vertelt De Trust der Vaderlandsliefde dit verhaal. Er is aandacht voor grote namen (Paul van Ostaijen, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne), niet-langer grote namen (Emmanuel de Bom, Paul Kenis, Victor Brunclair) en interessante, maar nooit bekend geraakte initiatieven (de flamingantische uitgeverij Regenboog).

Ruim geïllustreerd met prachtige, zelden of nooit eerder afgedrukte foto’s en affiches gaat De Trust der Vaderlandsliefde in op een centrale vraag in het hedendaagse onderzoek: hoe kan de schijnbaar moeiteloze overgang van extreem-linkse naar extreem-rechtse ideologieën van zo vele schrijvers, politici en militanten tijdens het interbellum begrepen worden? Om die vraag te beantwoorden moet diep worden afgedaald in de krochten van de activistische tegentraditie, die ook na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog zwaar heeft gewogen op de Vlaamse cultuur.

Bestellen kan via deze link.