Charlie!

Charlie!

Begin november 2014 verscheen nY #23, met daarin de eerste voorpublicatie uit mijn nieuwe project De eeuw van Charlie Chaplin, getiteld: ‘Ben ik in beeld? Charlie Chaplin trekt een lange neus naar de twintigste eeuw.’ Klik hier om het nummer te bestellen.

Ook in het vierde nummer van de jaargang 2014 van Zacht Lawijd zal een voorproefje van De eeuw van Charlie Chaplin te vinden zijn. In dat stuk, getiteld: ‘Charlot is geboren aan het front. Charlie Chaplin en het ontstaan van de nieuwe tijd’ sta ik stil bij de schok (van herkenning) die de eerste ontmoeting met Chaplin bij avant-gardisten als Blaise Cendrars en Fernand Léger teweeg heeft gebracht. Bovendien stel ik de vraag hoe het toch kan dat waar de Fransen Charlot al tijdens de oorlog in de armen sloten, de Vlaamse dichters Paul van Ostaijen en Gaston Burssens the little fellow pas rond 1921 leerden kennen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *